Zeus – 2 dagen oud – 143 gram Zeus 2 dagen oud

Zeus – 10 dagen oud – 241 gram -> lief ventje!  Zeus 10 dagen

Zeus – 16 dagen oud – 348 gram -> heerlijke ventje!

Zeus 16 dagen 1

Zeus – 29 dagen oud – 607 gram

Zeus 29 dagen

Zeus – 37 dagen oud – 781 gram

Zeus 37 dagen 1

 

Zeus – 44 dagen oud – 998 gram

Zeus 44 dagen

Zeus – 58 dagen oud – 1437 gram

Zeus 58 dagen 2

 

Zeus (Charlie) – 11 maanden oud

Zeus Charlie 11 mnd 1